Skip to content

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सभासद नोंदणी फॉर्म

[vfb id=2]

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
संस्थापक अध्यक्ष – मा. खा राजू शेट्टी
मध्यवर्ती कार्यालय जयसिंगपूर,
ज़िल्हा कोल्हापूर पिनकोड ४१६ १०१
संपर्क (०२३२२ ) २२५०२७